Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πανθ’ ορά

Οι δυσκολίες κατανόησης της φράσης βρίσκονται στο δεύτερό της σκέλος. Η λέξη ορά είναι το ρήμα ορώ που σημαίνει βλέπω (όραση, τηλεόραση, ενόραση, ορατός, αόρατος). Το ορά, λοιπόν, σημαίνει βλέπει. Η λέξη πανθ’ είναι αντωνυμία και σημαίνει “τα πάντα”. Έφυγε το τελικό α, γιατί η επόμενη λέξη ορά αρχίζει από φωνήεν και το τ έγινε θ, γιατί η λέξη ορά ήταν δασυνόμενη. Τα πάντα, έγινε τα πάντ’ κι ύστερα τα πανθ’ (όπως ο κατά ύλην αρμόδιος, ο κατ’ ύλην, ο καθ’ ύλην αρμόδιος).

Τα πάνθ’ σημαίνει τα πάντα. Η λέξη ος είναι η αναφορική αντωνυμία και σημαίνει ο οποίος.

Η φράση σημαίνει: υπάρχει ο οφθαλμός (μάτι) της δικαιοσύνης, που βλέπει τα πάντα. Συνήθως αναφέρεται στον Θεό ή σε μια ανώτερη δύναμη, η οποία εποπτεύει τα πάντα και στο τέλος απονέμει το δίκαιο, χρησιμοποιούμε τη φράση, όταν θέλουμε να τονίσουμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει η δικαιοσύνη και οι αδικούντες θα αποκαλυφθούν και θα τιμωρηθούν:

π.χ. “Μπορούν να χαίρονται και να περηφανεύονται για τα πλούτη που αδίκως απέκτησαν. Αλλά εστί δίκης οφθαλμός, ος τα πανθ’ ορά και κάποτε θα πληρώσουν.

2 thoughts on “Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πανθ’ ορά”

  1. ΣΑτράτος Ανδρόνικος

    Η λέξη “πάνθ’” δεν είναι επίθετο, όπως πολύ λανθασμένα το γράφετε. Είναι αντωνυμία.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.