Γ. Παπανδρέου Π. Καννελόπουλος

Γεώργιος Παπανδρέου – Γέρος της Δημοκρατίας (αριστερά) και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος (δεξιά)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.