Προεκλογικές διαφημίσεις 1993

Δείτε και βγάλτε τα συμπεράσματα σας. Δείτε φάτσες. Ακούστε αντιφάσεις με το σήμερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *