Προεκλογικές διαφημίσεις 1993

Δείτε και βγάλτε τα συμπεράσματα σας. Δείτε φάτσες. Ακούστε αντιφάσεις με το σήμερα.