Πανηγύρι στο Stormwind

Το τραγούδι που ακούγετε είναι ο αυτοσχεδιασμός Ραστ που παίζετε μονάχα από κλαρίνο.