Πανηγύρι στο Stormwind

Το τραγούδι που ακούγετε είναι ο αυτοσχεδιασμός Ραστ που παίζετε μονάχα από κλαρίνο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.