Τρεις άντρες θέλουν οι γυναίκες

Η γυναίκα πρέπει να έχει τρεις άντρες :

Ένα μαρκήσιο για το chic
Ένα τραπεζίτη για το chek &
Ένα ζιγκολό για το chock*

*chock=σφήνα

Το Διάβασα σε ένα περιοδικό και ήταν η δήλωση μιας Ισπανίδα σχεδιάστριας.
AGATHA RUIZ DE LA PRADA ­ official website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.