Όλα είναι Δρόμος

“Ηλία ρίξτο…”
Τελικά η μοναξία είναι παντού…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *